המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות – שפות אחרות