המכון המרכזי לדוקומנטציה יהודית בת זמננו – שפות אחרות