הממשל הצבאי הישראלי ביהודה ושומרון וחבל עזה – שפות אחרות