המערכה על תעלת סואץ במלחמת העולם הראשונה – שפות אחרות