המפלגה הגאורגית הסוציאל-דמוקרטית (מנשביקית) – שפות אחרות