המפלגה הדמוקרטית של כורדיסטן האיראנית – שפות אחרות