המפלגה הדרום-אפריקאית (איחוד דרום אפריקה) – שפות אחרות