המפקדה העליונה של חיל המשלוח של בעלות הברית – שפות אחרות