המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים (2013–2014) – שפות אחרות