הפולמוס ההיסטוריוגרפי על מותו של ג'יימס קוק – שפות אחרות