הפטריארך היווני-אורתודוקסי של ירושלים – שפות אחרות