הפיקוד האסטרטגי המאוחד להגנת האוויר והחלל – שפות אחרות