הצוללות הגרמניות במלחמות העולם הראשונה והשנייה – שפות אחרות