הקואליציה הלאומית הסורית של האופוזיציה והכוחות המהפכניים – שפות אחרות