הרפובליקה הדמוקרטית הפדרלית של עבר הקווקז – שפות אחרות