הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית האוקראינית – שפות אחרות