הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית האזרית – שפות אחרות