הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הטורקמנית – שפות אחרות