הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הלטבית – שפות אחרות