הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית המולדובית – שפות אחרות