הרפובליקה הסובייטית הפדרלית הסוציאליסטית עבר-הקווקז – שפות אחרות