הרפתקאות רוקי ובולווינקל (סדרת טלוויזיה) – שפות אחרות