השירות הממלכתי לבקרת הסמים והתרופות (אוקראינה) – שפות אחרות