התאחדות הארגונים והקהילות היהודיות של אוקראינה – שפות אחרות