ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי אישים – שפות אחרות