יהודית עורפת את ראשו של הולופרנס (ג'נטילסקי, נאפולי) – שפות אחרות