יוזף הראשון, קיסר האימפריה הרומית הקדושה – שפות אחרות