יוחנן השני קומננוס, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות