יום הזיכרון והפעולה על אלימות נגד נשים – שפות אחרות