יוסטיניאנוס הראשון, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות