פתיחת התפריט הראשי

יקונו אמלק, קיסר אתיופיה – שפות אחרות