כריסטיאן הראשון, רוזן פפאלץ-בירקנפלד-בישוויילר – שפות אחרות