לאו הרביעי הכוזרי, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות