מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי – שפות אחרות