מועדון הכדורגל רמת השרון (כדורגל נשים) – שפות אחרות