מועצת היועצים הכלכליים של ארצות הברית – שפות אחרות