מכון המחקר המדעי הכל-רוסי לפיזיקה טכנית – שפות אחרות