פתיחת התפריט הראשי

מניפולציה (התנהגות) – שפות אחרות