מסדר הכבוד של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה – שפות אחרות