משרד החינוך, התרבות, הספורט, המדע והטכנולוגיה (יפן) – שפות אחרות