ניקפורוס השלישי בוטניאטסוס, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות