סופיה אנטוניה, דוכסית בראונשווייג-וולפנביטל – שפות אחרות