סופיה דורותיאה, דוכסית בראונשווייג-צלה – שפות אחרות