סמל הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי – שפות אחרות