סמל הרפובליקה הפדרלית הסוציאליסטית של יוגוסלביה – שפות אחרות