ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה – שפות אחרות