עזרה:תפריט ראשי/יכולות עריכה ותחזוקה מורחבת – שפות אחרות