פתיחת התפריט הראשי

עיצור מכתשי, מסודק – שפות אחרות