פתיחת התפריט הראשי

עיצור ענבלי, חוכך, אטום – שפות אחרות