פיקוד התובלה של חיל האוויר של ארצות הברית – שפות אחרות